نوار رسانای یک طرفه نوار فویل مس 10 میلی متر x 30 میلی متر f

Aluminium Sheet Supplier